You are here: Home » Actualités » Diaspora : Nusu yahatru watrendeza fanyida binafusiya raha neza ho wana hatru

Diaspora : Nusu yahatru watrendeza fanyida binafusiya raha neza ho wana hatru

Diaspora : Nusu yahatru watrendeza fanyida binafusiya raha neza ho wana hatru
Yotsi wadjibu hotrendeza ye mahaba mru yalonayo hosoni mwe mdru-mshé hawu ye mdru-mmé, hodjumwa ye mahaba nane maesha yaho wana.

Yeze habari indri ? Wo wakati rilonuwa, bwana mashouhouli ne mdru-mshé wahahe Rikinaze wazalihana homdjini  Baharini ya mbadjini,  gwawo harimwa mharibatwi wa mlawano hata ngwadjihundrawo hosoni mwe makama(justice) .
Ngasina mahakumé ye djeza, Machouhouli ne mdru-mshe waliyo hunu farantsa. Machouhouli hatrende hadja pvo tsindju ya farentsa, naye ha fagna hazi hende harenge mwana RIikinaze yadje ya mwingariye pvanu.

Baandiya wa yenshi, Rikinasé harenge hamili ili yadjwa uhundra ze karatasi , shaya habahati bi ye mdru-mmé hakana ibandé sha maoré, kadjadjodjuwa udeclare ye mwana. Hawutsaha yadjwa huhundra zila karatasi wende wawono mdjomba Rikinazé yakubali yakaye nde mbaba wahe mwana djoka uzalwa. Zimkinishiha mdzadze hazaya, hahundru ze karatasi . Baandiya yapvo wola mdru-mshe hadjuwa hafagniliya wola mdru-mme yezahahe ili ya bawuhe she yipande sha maoré. Wadungu hozaya , wadjihundru nawana wararu.

Baandiya wa pvitsa maha miraru pvo tsidju pvanu, wafungu msafara wahenda ho comores walawuliye ze djamaan. Baanda wafagna mfumo hula mdjini Baharini ya mbadjini, wa djilana umapvu mparano wahawo. Harohombi, wola Machouhouli harenge sekaratasi zahe mzade hapashiya hadjazahe hunu farentsa harentsi harentsi wola mdru-mshé ho komori , naye kadja yesheleya hukaya ngwo na wana hunu ulaya. Ye mzade wola hataanbiha komori hata yaka hundra ze famille zahahe zilo hunu farentsa wa kubali wa dunge zedziya hata yadje. Hayzo, he hudhuni ya rema yefamille ya Rikinazé kwadja fikiri hukaya ye mzade woyi ngudjoparo redjeyilana ndaye ne mdru-mme woyi. Mwaha wupviri, wola Rikinazé harudi haredjeyilana ndaye na Machouli ari ngawendo walele wowana. NGE DJOWADI !

Wa yeshi hata apvaha, warudi wa hitilafiana, wa djihundru hosoni mwe hakimu waheze familles. Yehakimu haladhimisha Mchouhouli yado towa zewadjibu zaho wana hahe, anni fupvu lamalezi laho wana(pension alimentaire). Shaho wutsaha yatsidjodo tekeleza le fupvu lamalezi laho wana , kadjariya ushetwani ye mdru-mshe , hata habiya ye hakimu hukaya ye mwana mhuu yetsi wahahe shaya wahe mdjomba wahe mdru-mshé yenge kana utekeleza le fupvu lamalezi laho wana. Wunu ndo mwiso wahe ze roho zawuyi zahatru piya. Machouhouli woya hatawu yenga mize ze fanyida zamayendeleo usoni zaho wana hahe no yangamize yemzade, no wakomori waliyo  harimimwa taanbu zenamna yinu.

Alwa, alwa bo wa komori, yeka karidjadjuha ralaani zitrendwa hama nda zinu apvo yebana mashuhuli ngadjo hwangamiza wendji. Nari lamhe rilaani yezi trendwa zaki naharamu zidjiriyo bo wendru. Homdjini djomani lambwude waparo lapva raanyiya mo mdjinihunu mahakume na lamanda ya 5000euros hayi trendwa djashinu , yengeye wowa bakisha ndagni bo wa baharini ya mbadjini !

Mbadakome
 
 

Powered by Comores infos

You are here: Home » Actualités » Diaspora : Nusu yahatru watrendeza fanyida binafusiya raha neza ho wana hatru

Diaspora : Nusu yahatru watrendeza fanyida binafusiya raha neza ho wana hatru

Diaspora : Nusu yahatru watrendeza fanyida binafusiya raha neza ho wana hatru
Yotsi wadjibu hotrendeza ye mahaba mru yalonayo hosoni mwe mdru-mshé hawu ye mdru-mmé, hodjumwa ye mahaba nane maesha yaho wana.

Yeze habari indri ? Wo wakati rilonuwa, bwana mashouhouli ne mdru-mshé wahahe Rikinaze wazalihana homdjini  Baharini ya mbadjini,  gwawo harimwa mharibatwi wa mlawano hata ngwadjihundrawo hosoni mwe makama(justice) .
Ngasina mahakumé ye djeza, Machouhouli ne mdru-mshe waliyo hunu farantsa. Machouhouli hatrende hadja pvo tsindju ya farentsa, naye ha fagna hazi hende harenge mwana RIikinaze yadje ya mwingariye pvanu.

Baandiya wa yenshi, Rikinasé harenge hamili ili yadjwa uhundra ze karatasi , shaya habahati bi ye mdru-mmé hakana ibandé sha maoré, kadjadjodjuwa udeclare ye mwana. Hawutsaha yadjwa huhundra zila karatasi wende wawono mdjomba Rikinazé yakubali yakaye nde mbaba wahe mwana djoka uzalwa. Zimkinishiha mdzadze hazaya, hahundru ze karatasi . Baandiya yapvo wola mdru-mshe hadjuwa hafagniliya wola mdru-mme yezahahe ili ya bawuhe she yipande sha maoré. Wadungu hozaya , wadjihundru nawana wararu.

Baandiya wa pvitsa maha miraru pvo tsidju pvanu, wafungu msafara wahenda ho comores walawuliye ze djamaan. Baanda wafagna mfumo hula mdjini Baharini ya mbadjini, wa djilana umapvu mparano wahawo. Harohombi, wola Machouhouli harenge sekaratasi zahe mzade hapashiya hadjazahe hunu farentsa harentsi harentsi wola mdru-mshé ho komori , naye kadja yesheleya hukaya ngwo na wana hunu ulaya. Ye mzade wola hataanbiha komori hata yaka hundra ze famille zahahe zilo hunu farentsa wa kubali wa dunge zedziya hata yadje. Hayzo, he hudhuni ya rema yefamille ya Rikinazé kwadja fikiri hukaya ye mzade woyi ngudjoparo redjeyilana ndaye ne mdru-mme woyi. Mwaha wupviri, wola Rikinazé harudi haredjeyilana ndaye na Machouli ari ngawendo walele wowana. NGE DJOWADI !

Wa yeshi hata apvaha, warudi wa hitilafiana, wa djihundru hosoni mwe hakimu waheze familles. Yehakimu haladhimisha Mchouhouli yado towa zewadjibu zaho wana hahe, anni fupvu lamalezi laho wana(pension alimentaire). Shaho wutsaha yatsidjodo tekeleza le fupvu lamalezi laho wana , kadjariya ushetwani ye mdru-mshe , hata habiya ye hakimu hukaya ye mwana mhuu yetsi wahahe shaya wahe mdjomba wahe mdru-mshé yenge kana utekeleza le fupvu lamalezi laho wana. Wunu ndo mwiso wahe ze roho zawuyi zahatru piya. Machouhouli woya hatawu yenga mize ze fanyida zamayendeleo usoni zaho wana hahe no yangamize yemzade, no wakomori waliyo  harimimwa taanbu zenamna yinu.

Alwa, alwa bo wa komori, yeka karidjadjuha ralaani zitrendwa hama nda zinu apvo yebana mashuhuli ngadjo hwangamiza wendji. Nari lamhe rilaani yezi trendwa zaki naharamu zidjiriyo bo wendru. Homdjini djomani lambwude waparo lapva raanyiya mo mdjinihunu mahakume na lamanda ya 5000euros hayi trendwa djashinu , yengeye wowa bakisha ndagni bo wa baharini ya mbadjini !

Mbadakome
 
 

Powered by Comores infos