You are here: Home » Divers » Poème sur Azali Assoumani

Poème sur Azali Assoumani

AZALI ASSOUMANI
UTSITRE HAMUBAWE NA MANA
HUYI RUMU RIYI HUNDRU MAANA
HURONESA WUKA WE DHWAMANA
WE MWANDZANI MWEMA WO DUNGANA

ZOWAFAGNA ZIBAKI ANLAMA
OWADJAWO NGWADJO UZISOMA
YENTSI HUYI SHIZA NGAMA
SULUHU YA TWAYIFA YISIMAMA

YELE TUMO LIKA LIBARIKI
LAVANI YIKA YILAWA DHIKI
ZAMBWA BAHATI SHA YIRIDIRIKI
NE MADJUWA ANKIBA WAHU WAFIKI

WOMSOMO KUDJA UDIWAZA
FANI ZA DJUWU HUZI YENDJEZA
WA NKURA NTSINI HUWA KINAZA
NANO WENDZA HINDRU KWADJA YIVURIZA

WO UNONO RIYANDISO UHISI
PVWE MALALAWO WAYAHANTSI RAHISI
MOLA DUWANI YATSI TRILWA HASI
SHA OWATRA NDZIBWA NDO WAHE ZE FARMASI

TRURU LA MANGA LIRI TSENGELEYA
SIMU ZA MHONONI HUZI TSAMIYA
YEMA WASWILIYANO YA YENEYA
ZE TIC HOLA DUWANI HUZIBULIYA

HOWA YESHELEYAWE RIKA HIDZANI
BAHATA VOIDJUO YIKA YIDUKUNI
MONTERA SITA ZIDJA AVIONI
NORI WUNIHE RINDJIYE WEWUNI

RAIS TAKI HANENE KUDJA ZILATSA
YE MTCHINA HADJA RIZIDI NTSA
YE TELEVISION WENDE WAYI PATSA
NGAYIDJO HENEYA YEZE NTSANANTSA

DJUMBA DJEMA HAHAYA HUZIWANIYA
PVO YE MWANDZANI MTCHINA YAHUKUBALIYA
NANE ASECNA YIRI RWALIYA
ZANA ZAWANA NEMABAYA

SHIRIKA LA DOLA LITRUNGIHA
SNPSF YIBURAYIHA
YE MDRWAHAZI NGUDJUWO UYEHA
NAWU PATSIWA YEKA HASHINDIHA
YIZO HAZI NDO ZAKA UTRUNGIHA
DJE FADC PVOYATSUKA USIWUHA
LIKOLI NA PARE ZIKA UFAGNIHA
UBURE MWINDJI WUKA USHASHIHA

YE MASHABABI KWADJA LATSA TRURU
ZENTSI DJIRANI WAZI RENGEYA DURU
HUWAPVEHA FIFA WA YENDJEZA NURU
WAROWOHA YE MARONGO KWATSINA MABIRU

MDRU MSHE MKOMORI KADJA REHA NANTSI
BAHENDE WAKALA WAHO WANANTSI
HUZI KUBALI PVO WAKANA YENTSI
WAKA MONGOZI WAHE MAHEZANTSI

OWUTAMADUNI UHUNDRU THAMANI
HUTUKUZA RANDZI WANDISA ZAMANI
KUDJA DIWAZA OWADJA GNUMENI
HASWA YEMI GODRO YOMASIWANI

YE FESNACO YIKA HIRIZI
YIHA SHIRISHA HAYINI MBANDZI
RANDZI WAHE ZE ANLA ZA GNIZI
OWAPVAHATSAWO NOWAHE MAVAZI

YE MATRANGAZO YAKANA USO
YA HUREME KUDJA SIGNO WUSO
ROWA TRANGAZADJI WAYEZWA WUSO
ROWA WURENGA PVATSINA KESO

KUDJA RANTSI UWA HISHIMU
NA UWALALIKA OPVAKA MUHIMU
SHA RANDZI YE ADHANA HODJA HOKIMU
WALI ILKI RANDZI HURI YE SALAMU

YE DAWULA KUDJA YIRA MDJUMBI
HUYI DHWAMINISHA RAIS SAMBI
HAWU PVENUFU PVATSINA KUMBI
HAWUKA WEKUDJI URENDA MBI

HUYI RUMU HAWUMAKINIFU
RE MUNGWANA HUDJA YE SHARIFU
HAYINI MWANTSI NGUTSO HUSWIFU
HUKA HWENDA NGODJO RIANFU

MCHINDZI WA MAYENDELEYO NDE CRC
NGAPVO WAFIKIRI SIMBE ZAMBISE
WARITRA PASHENI WARI MARUSE
NA NDZIZIMANI HARI RIWA WUMBISE

UWATWANIYA RI UWONESA
KEDJAKA KAPVATSI WANA MAKOSA
SHATSI MADZIRO DJOWA RIROTSA
WABADILI YENTSI HAWANA MAPESA

RIKUBALI WUKA AZALI WE MONGOZI
PVO WASTEHI WARANTSI YE ENZI
SHA PVO WATSO VUKA NA MONGONGUZI
NGODJO RILOYIYA TSENA BAWE MLOZI

WE MPOLE WE MKINAYIVU
PVO WATSU WONESA HATA USHIPAVU
MAHAKUME HUBAKI MTRULIVU
NGARI HU VOTIYO TSENA HANTSI NAMA BAVU.

M. Ibrahim Said Ali Felix

Powered by Comores infos