You are here: Home » Actualités » Une vidéo des comoriens warombayo à Dubaï publiée sur internet

Une vidéo des comoriens warombayo à Dubaï publiée sur internet

Wakomori wasunguwa wacafu. Hapvasa Gwadungo hu dji filme yeka gwa warombawo wo triya ho neti.
Wenda Google awu Bing hutsaha « Comoriens ( Nguazidja ) qui vivent à Dubai », Ngotsodjo heleleya ye ma pidja ya twabiya mbi yawo. Video ya wucafu halisi…

Powered by Comores infos