You are here: Home » Actualités » Ye AZALI na Ndadjalé ngwa ripvehondapvi?

Ye AZALI na Ndadjalé ngwa ripvehondapvi?

 Ye AZALI na Ndadjalé ngwa ripvehondapvi?

                                  Ndadjale hasihi ivulimdruni,
                                  Wowakati wegni mdji walawawo,
                                  Wowakati bedja yalo derewuni,
                                  Wowakati mtsale wutruhuwawo,

 
                              Ndadjale nguwano ivulimdruni,
                                  Na mdro we vuwa tsahadjuwu,
                                  Na bahari ye vuwa dja ngumbakantsa,
                                  Djamalifu ya mnazi


                               Yeleo zehamadi ngizo ndapvi,
                                 Ye she iduku sha Bedja shinu shendrini,
                                 Hata ratrilwa ikambaya dembezoni,
                                 Riremwa, riremwa ngaritapalawo
                                 Djambe-dume yamayili,
                                 Djuha ba msa mpanga kapvere guguno
                                 ifulimdruni,


                              leo yena mdru nadjilewe ba kozapasa mdru zohawo,
                                 Ba mdjasiri na hamadi wa fugu bondi,
                                 Wari matsatsingoni wa yiheze ipilidjuwu
                                 Na saya-husaya mpanga za damu ngazi walawo
                                                                  


K.A.Toihir

Powered by Comores infos